&nsbp;

Global Healing Prayer

 

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nir-Aamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

 

Meaning (As translated by Dr Amit Jain):

May all beings be Happy & Fortunate
May all beings be Healthy & Joyful
May all beings be Kind & Loving
May all beings be Free from pain & suffering
May all beings be in Peace

 

 
© Dr Amit Jain